Usługi celne: odprawa, spedycja

Odprawa celna, spedycja i inne usługi

Nasza oferta obejmuje pełny wachlarz profesjonalnych usług celnych. Świadcząc je opieramy się na wieloletnim doświadczeniu oraz na aktualnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Sprawnie przeprowadzamy wszelkie procedury związane z odprawą celną oraz przygotowaniem stosownej dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje sprawną i szybką odprawę różnorodnych towarów. Klienci Viabaltic Sp. z o.o. korzystają z przywilejów posiadanego przez nas statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (ang.: Authorised Economic Operator), zapewniającego szereg udogodnień w międzynarodowym obrocie towarowym.

Proponujemy w ramach naszych usług indywidualne podejście do każdego klienta, jesteśmy elastyczni przy ustalaniu stawek za usługi celne. W zależności od potrzeb klienta udzielamy porad osobiście, podczas rozmowy telefonicznej jak też drogą mailową. Nasi klienci nawiązują z nami stałą współpracę przy odprawach celnych na terenie całej Polski niezależnie od częstotliwości realizowanych wysyłek. Obsługujemy zarówno duże firmy międzynarodowe, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, a także klientów indywidualnych.

Na czym polega kontrola graniczna?

Importując i eksportując towary trzeba liczyć się z tym, że proces przekroczenia granicy może być skomplikowany i czasochłonny. Usługi celne jakie proponujemy to przede wszystkim pomoc przy kontroli granicznej i kontrola, aby przebiegła ona sprawnie i niezależnie.

Odprawa celna to nic innego jak graniczne działania kontrolne, w trakcie których powołane organy sprawdzają zgodność importowanego lub eksportowanego towaru z dokumentami handlowymi i wytycznymi dot. spedycji dla danego kraju lub z międzynarodowymi aktami. Sprowadza się to do oględzin całości lub części załadunku w obecności osób odpowiedzialnych za spedycję, właścicieli albo nabywców towaru, obliczania cła i innych opłat.

Dla cieszących się dobrą renomą firm istnieje możliwość przyznania uproszczonej odprawy celnej. Taki tryb pozwala uzyskać zgodę urzędu na wypełnienie potrzebnych dokumentów w siedzibie firmy lub w magazynie, odroczyć opłacenie cła i nie wymaga od spedytora prezentowania organom kompletnego zgłoszenia. Innymi słowy - uproszczona odprawa celna zaoszczędzi czas. Korzystając z usług naszej agencji, która uzyskała status AEO, nasi Klienci także mogą liczyć na więcej przywilejów.

Odprawa w kilku odsłonach

Przy spedycji towaru można spotkać się z różnymi rodzajami postępowania na granicy. W zależności od rodzaju importowanego lub eksportowanego ładunku, odprawa celna może przyjąć jedną z trzech form:
- ostatecznej
- warunkowej
- odroczonej
Ostateczna i warunkowa różnią się tym, że po tej pierwszej towar nie może już z powrotem przekroczyć granicy. Kontrole odroczone to takie, w których urząd stwierdza brak wymaganego sprzętu, aby dokonać należytej kontroli i odsyła spedytora do innej jednostki.

Eksport i import również kierują się swoimi prawami. Towary sprowadzane do kraju podlegają o wiele dokładniejszej i dłuższej kontroli (obliczanie cła, oczekiwanie na potwierdzenie od odbiorcy towaru). Wysyłka towarów za granicę wiąże się natomiast ze sprawniejszą procedurą kontroli, która trwa od 0,5h do 2 godzin. W trakcie takiej odprawy z kolei, zostaje wysłane zgłoszenie do urzędu, który musi wydać decyzję o tym czy towary mogą przekroczyć granicę.

Nasza agencja celna pomoże w prawidłowym przygotowaniu i zorganizowaniu kontroli granicznej we wszystkich procedurach celnych przy eksporcie i imporcie towaru. Usługi celne jakie świadczymy to m.in. uzgadnianie cła, VATu, akcyzy, reprezentowanie Klienta przed urzędem, odprawa celna w tranzycie i udzielenie gwarancji.

Stop, dokumenty do kontroli

Potwierdzenie płatności za towar, faktura handlowa i packing list to trzy dokumenty niezbędne podczas każdej odprawy przy imporcie dóbr. W zależności od tego jaki towar jest przewożony przez granicę potrzebne może być także świadectwo pochodzenia lub deklaracja zgodności CE czy inne wymagane licencje. Nasze usługi celne obejmują weryfikację i przygotowanie wszelkich potrzebnych formularzy i świadectw przed kontrolą. Doradzamy także spedytorom przy składaniu wniosków i odwołań.

Spedycja w skandynawskim stylu

Wśród usług naszej firmy znajduje się także kompleksowa usługa spedycji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i stałej współpracy z agencjami celnymi Via Baltic sp. z o.o. oferujemy niezawodne, terminowe usługi transportu dóbr.

Jak operator logistyczny działający na terenie państw Morza Bałtyckiego dysponujemy własną siecią dystrybucji. Oprócz transportu drobnicowego, zapewniamy naszym Klientom także transport chłodniczy. Nasze główne szlaki prowadzą do Danii, Norwegii i Szwecji.

OFERTA AGENCJI CELNEJ

Agencja celna Viabaltic proponuje Państwu swoje usługi w zakresie:
Reprezentowania Państwa firmy przed urzędem celnym
Odpraw we wszystkich procedurach celnych (cło, VAT, akcyza)
Doradztwa celnego, wniosków, odwołań dotyczących spraw celnych
Wypełniania świadectw pochodzenia i świadectw EUR.1, A.TR
Weryfikacji dokumentów celnych przed realizacją wysyłki
Odpraw w tranzycie, udzielania gwarancji